Kunden är kärnan i varje företag. 

På dagens konkurrenskraftiga marknad har kunderna fler valmöjligheter än någonsin tidigare. Kunders närvaro på sociala medier innebär även att de har större inflytande på märken än förr. Med alla alternativ och allt inflytande väntar sig dagens kunder mer, och framför allt i kristider eller när saker går fel. Vår kommersiella kundservice hjälper dig att skapa ett band till dina kunder och stärker relationer genom betydelsefulla och effektiva samtal.

Kundtjänst

En bra kundtjänst finns där för kunden oavsett omständigheter. Med årtionden av erfarenhet hjälper vi dig utforma rätt tjänster för dina kunder och ditt företag. Ett partnerskap med Webhelp innebär att du får tillgång till de senaste multikanaltjänsterna och teknologin. Våra flerspråkiga kontor gör även att du kan erbjuda samma utmärkta service världen över. Viktigast av allt är att du kommer ha tillgång till ett dedikerat globalt team som månar om ditt företag och dina kunder.

Klagomålshantering och skadereglering

Ibland sker saker inte helt enligt plan. God service väntar vi oss alltid. Men utmärkt service sker när du hjälper kunder igenom svårigheter, misstag och tuffa tider. Vår erfarenhet med klagomålshantering och skadereglering hjälper dig att leverera utmärkt service. Genom att fokusera på att reda ut knutar, fixa problem och skapa lösningar hjälper vi dig att förvandla missnöjda kunder till dina största fans.

Störnings- och krishantering

Oväntade händelser inträffar trots gedigen planering och förberedelser. När det sker vänder sig kunden till dig för hjälp och stöd. Vi har hjälpt några av de största globala aktörerna finnas där för sina kunder i svåra tider. När stora problem dyker upp minimerar vi konsekvenserna för dig och dina kunder. Med beprövade metoder, skydd mot eventualiteter och våra skickliga medarbetare finns du där för dina kunder när de behöver dig som mest.

Lojalitetshantering

Alla kunder är individer med individuella behov. Dagens kunder väntar sig personliga upplevelser och får inte sina behov tillgodosedda av standardiserade lojalitetsprogram. Med hjälp av insikt och analys ger vi dig ökad förståelse för kunden. Vi överser dessutom ditt lojalitetsprogram och levererar personliga upplevelser som reflekterar individualiteten och värdet hos dina kunder. Webhelps kommersiella kundtjänst sätter dina kunder i första hand och bidrar till en mer mänsklig affärsvärld.

Träffa våra experter

Låt ossprata om dig

Kontakta oss

Hej,redo att starta konversationen!

Texte alternatif

Låt oss prataom dig

Kontakta oss

Våra senaste nyheter

Kunde inte hitta något

Våra senaste nyheter